Co-studio-hanke starttasi Mediapoliksessa

Co-Studio-hanke starttasi 4.10. 2017 Tampereen Mediapoliksessa. Hankkeen toteuttajat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) aloittivat yhteishankkeen, jonka tavoitteena on kokeilla kulttuuri- ja media-alalle valmistuvien opiskelijoiden ja alumnien uudenlaisia työllistymisen tapoja ja työn muotoja, joissa korostuvat työn moninaisuus, itseohjautuvuus ja monitilaisuus.  Tavoitteena on myös kokeilla miten oppilaitosten, yritysten ja työvoimaviranomaisten yhteistyötä voidaan tiivistää ja parantaa työnhakijoiden mahdollisuuksia löytää töitä ja työllistää itse itsensä.

Aloitustilaisuudessa palvelupäällikkö Petri Pekkola esitteli 1.8.2017 alkanutta, Pirkanmaalla toteutettavaa alueellista työvoima- ja yrityspalvelujen kokeilua, jossa on mukana kymmenen Pirkanmaan kuntaa ja se koskee alkuvaiheessa 22 000 työnhakija-asiakasta. Pekkolan mukaan kokeilun merkittävin uudistus on työnhakijalle osoitettava henkilökohtainen työnhakuvalmentaja – OMA-valmentaja (Osaaminen, Motivaatio, Aktiivisuus). OMA-valmentajalla on käytössään kaikki tarvittavat työllisyydenhoidon työkalut voidakseen ohjata asiakkaansa tarkasti oikeisiin toimenpiteisiin, huolelliseen palvelutarpeen arvioon perustuen. Pekkolan korosti, että kiinteä yhteistyö alueen elinkeinotoimijoiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa on perusta uusien toimintatapojen kehittämiselle.

Petri Pekkola esitteli Tampereen seudun työllisyyskokeilua.

Josefiina Kemppinen Tamrex Oy:sta toi työelämän terveiset. Hänen mukaansa työllistymisessä keskeisintä on asenne ja halu oppia uusia asioita. On ajateltava laajasti ja tutkittava avoimena olevia työpaikkailmoituksia myös muiden kuin oman koulutusalan ammattinimikkeiden mukaan. Kemppinen itse on hyvä esimerkki, sillä hän on koulutukseltaan elokuvaleikkaamiseen erikoistunut medianomi mutta tällä hetkellä toimii palo- ja työturvallisuusalan yrityksessä markkinointisihteerinä.

Josefiina Kemppinen Tamrex Oy:stä toi terveiset työelämästä.

Tilaisuuden lopuksi käydyssä vilkkaassa keskustelussa löydettiin runsaasti yhteistyömahdollisuuksia. Hankkeen seuraava askel on löytää toimiva yhteydenpitoalusta, jonka avulla oppilaitosten, työvoimaviranomaisten ja yritysten välistä tiedonvälitystä voidaan tehostaa, ja ennen kaikkea saada kohtaamaan työnhakijoiden osaamiset ja työtä tarjoavien yritysten tarpeet.

Co-Studiossa kokeillaan arrow-right
Next post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *