Portfoliolla opiskelijan osaaminen työnantajalle

Mielekästä työelämään tutustumista nuorille

Juha Koivunen ja Janne Kallio pistäytyivät Mediapoliksen Co-Studioon esittelemään kehitysvaiheessa olevaa Työalusta.fi- palvelua. Palvelua kehitetään yhteistyössä Tampereen kaupungin Smart Tampere-ohjelman kanssa.

Palvelun tavoitteena on saada peruskoululaisille mielekkäitä tutustumisjaksoja työelämään ja ottaa yritykset tiiviimmin mukaan nuorten TET-jaksojen sisällön suunnitteluun.

Parhaillaan Tampereella on käynnissä viiden yläkoulun kanssa toteutettava testijakso, jossa kerätään käyttäjäkokemuksia nuorilta ja yhteistyöyritysten mentoreilta sekä kehitetään käyttöliittymää toimimaan sujuvammin mobiililaitteiden kanssa.

Co-Studion palaverissa vaihdettiin ajatuksia siitä, miten Työalusta.fi- palvelua voitaisiin kehittää palvelemaan jatko-opinnoissa tapahtuvaa työharjoittelua. Mukana palaverissa oli hankkeessa TET-jaksoaan suorittava peruskoulun 9. luokkalainen Sean, joka kertoi kokemuksiaan palvelusta ja sen käytettävyydestä omasta näkökulmastaan

Työalusta.fi- palvelusta on tarkoitus kehittää työkalu, joka palvelee opiskelijoiden ja yritysten välisenä rajapintana myös peruskoulun jälkeisissä jatko-opinnoissa, esimerkiksi ammattiopistoissa.

 

Valmennuskokeilu starttaa tammikuussa! arrow-right
Next post

arrow-left Co-Studiossa kokeillaan
Previous post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *