Keikkaharjoittelu-workshop

Freelancer- ja projektimuotoinen työ ovat media-alalla arkipäivää. Sekä medianomiksi opiskelevat TAMKin opiskelijat että Tredun media-alan opiskelijat valmistautuvat työelämään harjoittelemalla freelancerina työskentelyä, verkottumista työelämään ja asiakkuuksien luomista jo opintojensa aikana. Valmistumisen jälkeen tavoitteena on joustava siirtyminen työelämään ja työllistyminen.  Media-alalle valmistuvat työllistyvät  usein media-alan yrityksiin, mutta viestintä- ja media-alan osaajia tarvitaan yhä enemmän muillakin aloilla. Työpaikat on vain löydettävä.

Yritysten edustajat, opiskelijat ja oppilaitosten harjoittelu- ja työelämäjaksoja ohjaavat opettajat pohtivat ja suunnittelivat yhdessä Co-Studion Keikkaharjoittelu-työpajassa, miten freelancemainen työ soveltuu opintojen työharjoittelujaksoille. Perinteinen yhtäjaksoinen harjoittelu on hyvä ratkaisu opintojen alkuvaiheessa, koska silloin opiskelija tutustuu työyhteisöön, työnkulkuihin ja verkottuu ammattilaisten kanssa. Keikkamuotoinen harjoittelu sopii opintojen loppuvaiheeseen. Tällöin  opiskelijat tuotteistavat osaamistaan, tekevät tuotteistettuja projekteja työryhminä sekä keikkoja freelancerina, kuten useimmat valmistuttuaan media-alalle.

Työpajan ryhmissä käydyissä vilkkaissa keskusteluissa puhututtivat keikkojen työaikoihin, palkkioihin ja vastuisiin liittyvät asiat. ”Oleellista on, että yksityiskohdista sovitaan etukäteen, ettei yritykselle tuleva lasku ole eri kuin mitä on sovittu, ja opiskelijalle ei tule yllätyksenä mitä hänelle jää keikasta käteen”, kiteytti keskustelun Tommi Lepola Tuotantoyhtiö Legenda Oy:stä.

Esille tuli myös, miten löytyy sopiva tekijä keikalle, millaista osaamista tarvitaan.

”Opiskelijoilla on oltava perusosaaminen kunnossa. Sen lisäksi ratkaisevaa on asenne. Jos on utelias, haluaa tutustua työpaikkaan ja haluaa oppia, haasteetkin voitetaan”, kiteytti Telma Tuomisto Tredusta oman työryhmänsä keskustelun.

Mikko Uimosen  luotsaamassa ryhmässä keskusteltiin mm. yritysten käyttämistä viestintä- ja rekrytointikanavista, joita voitaisiin käyttää myös Co-Studion keikkaharjoittelukokeilussa. Tunnetuin kanava on LinkedIn, jossa opiskelija voi julkaista video-CV:nsä ja portfolionsa. Yrityksissä käytetään pikaviestimiä työryhmien omassa viestinnässä mutta sähköposti hallitsee edelleen.    

“Keikkaharjoittelu-työpajassa saatiin runsaasti arvokasta tietoa ja hyviä ideoita keikkamuotoisen harjoittelun ja työelämäjaksojen kehittämiseen ja työnantajien ja opiskelijoiden verkottumiseen. Näiden pohjalta kootaan yhteisiä käytänteitä, joita lähdetään kokeilemaan työnantajien ja opiskelijoiden kanssa keväällä ja syksyllä 2018”, totesi tyytyväisenä Anneli Karppinen TAMKista.

Mediatöihin! –päivä Mediapoliksella arrow-right
Next post

arrow-left Valmennuskokeilu starttaa tammikuussa!
Previous post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *