Keikkatyön pelisäännöt

Keikka on lyhytkestoinen työ, josta maksetaan palkkaa ja se on osa opiskelijan harjoittelua. Keikan pituus on 0,5–10 päivää. Harjoittelusopimus voi koostua monesta peräkkäisestä keikasta. Keikan tekee yksi opiskelija, työpari tai pieni työryhmä (kuvaaja ja leikkaaja, monikameraryhmä tms.). Toimeksiantaja määrittelee selkeän työkokonaisuuden keikalle.

 

Toimeksiantaja lähettää kuvauksen keikasta osoitteeseen co-studio@groups. tamk.fi. Työnantaja ilmoittaa keikasta vähintään viikkoa ennen keikan alkua. Koulu suosittelee yhtä tai useampaa opiskelijaa keikan suorittajaksi mutta toimeksiantaja tekee lopullisen valinnan.

 

Sopimuksessa määritellään työtehtävän sisältö ja kesto, palkkion suuruus, vastuut ja tekijänoikeudet.

 

Työn ja tehtävän vaativuus vaikuttavat palkkion suuruuteen. Käytetään pohjana soveltaen -50 % Temen elokuva- ja tv-alan palkkasuosituksia (avustava ja toteuttava työ), työn vaativuuden mukaan: https://www.teme.fi/fi/tyoelama-ja-toimeentulo/palkat/elokuvapalkat/. Keikkapalkkio määritellään ilman ALV:ia. Työaika on 8 tuntia päivässä. Päivärahasta ja kilometrikorvauksista sovitaan toimeksiantajan kanssa erikseen.

Opiskelija laskuttaa asiakasta laskutuspalvelun tai oman yrityksen kautta. Laskutuksesta ja palkkiosta sovitaan etukäteen. Laskutuspalvelun laskuun lisätään aina ALV.

 

Harjoittelu on projektiopintoina suoritettavaa opiskelua, josta maksetaan palkkaa. Koulu vastaa harjoittelijan tapaturmavakuutuksesta. Opiskelija vastaa itse vastuuvakuutuksesta laskutuspalvelun kautta.

 

Toimeksiantaja määrittelee tehtävän, ohjeistaa sen ja antaa palautteen.


Opiskelija voi tarvittaessa käyttää omaa tai koulun tietokonetta sekä kevyttä tuotantokalustoa. Kustannuksista sovitaan erikseen.

Media-alan opiskelijoita työkeikalle arrow-right
Next post

arrow-left Medianomien valmennuskokeilu
Previous post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *