Valmennuskokeilu starttaa tammikuussa!

Vuoden alussa Co-Studio-hankkeen tiimiin on liittynyt TAMKin mediatuottamisen YAMK-opiskelija Emma Ketonen. Hän alkaa vetää Tampereen seudulta työtä hakeville media-alalta valmistuneille viikottaista ryhmävalmennusta, yhdessä Tampereen työllisyyspalvelujen suunnittelija  Arto Kekin kanssa. Valmennusmalli on uusi kokeilu, joka tehdään osana Tampereen työllisyyspalveluiden, TAMKin ja Tredun Co-Studio-hanketta.

Valmennuksen yhtenä tarkoituksena on antaa työnhakijoille työkaluja yrittäjälähtöiseen työskentelyyn. Yhdessä Tampereen työllisyyspalveluiden asiantuntjoiden kanssa ryhmäläisiä opastetaan yrittelijäisyyteen sekä oman osaamisen myyntiin suoraan yrityksille, perinteisen työnhaun sijaan. Valmennuksen aikana kartoitetaan myös mahdollisuuksia siirtyä työtehtäviin muulle kuin media-alalle, kuitenkin omaa ammattiosaamista hyödyntäen. TAMKista medianomiksi valmistunut Emma on itsekin työskennellyt sosiaalialalla media-alan tehtävissä:

”Vastasin kotikaupungissani Vaasassa työvalmennuskeskuksen mediayksiköstä. Meillä oli kasassa porukka media-alan työtä hakevia, joiden kanssa hoidimme kaiken yrityksen markkinointiin liittyvän työn. Samalla päivitimme työnhakijoiden media-alan osaamista ja tehostimme työnäytteillä työnhakumahdollisuuksia.”

Valmennuskokeilussa tavoitteet ovat samankaltaisia.  Kolmen kuukauden mittaisessa valmennuksessa keskitytään ensisijaisesti oman osaamiseen tunnistamiseen, sanoittamiseen, tuotteistamiseen ja myymiseen.  Emman kertoo, että jakson aikana on myös tarkoitus aloittaa verkoston rakentaminen ja hyödyntää tässä erityisesti sosiaalista mediaa:

”Otamme käyttöön nykyaikaisia, luovia ja ketteriä tapoja työnhaun tueksi. Some helpottaa oman työntekijäbrändin kehittämistä, mutta antaa myös tietoa yrityksistä, jotka tarvitsevat media-alan osaajaa satunnaisiin toimeksiantoihin. Media-alan ammattilaisilla on erinomaisia valmiuksia toimia esimerkiksi keikkatyössä pienemmille yrityksille.”

Osana uuden valmennuksen kehittämistä,  Emman tekee myös YAMK-opintojensa opinnäytetyötä. Opinnäytetyö keskittyy uuden kokeilun kehittämiseen ja konseptointiin. Ryhmävalmennuksissaan Emma aikoo myös hyödyntää asiakaslähtöistä palvelumuotoilua.

”Valmennusryhmässämme tulee olemaan paljon tietoa, taitoa ja ymmärrystä alan haasteista, mutta myös sen mahdollisuuksista. Haluan aidosti ottaa ryhmän mukaan suunnittelemaan ja luomaan valmennuksen teemoja ja sisältöjä. Valmennuksen pitää olla sellaista, että sinne tulee aamulla aina hyvällä mielellä -ja lähtee kotiin vielä paremmalla”.

 

Portfoliolla opiskelijan osaaminen työnantajalle

Mielekästä työelämään tutustumista nuorille

Juha Koivunen ja Janne Kallio pistäytyivät Mediapoliksen Co-Studioon esittelemään kehitysvaiheessa olevaa Työalusta.fi- palvelua. Palvelua kehitetään yhteistyössä Tampereen kaupungin Smart Tampere-ohjelman kanssa.

Palvelun tavoitteena on saada peruskoululaisille mielekkäitä tutustumisjaksoja työelämään ja ottaa yritykset tiiviimmin mukaan nuorten TET-jaksojen sisällön suunnitteluun.

Parhaillaan Tampereella on käynnissä viiden yläkoulun kanssa toteutettava testijakso, jossa kerätään käyttäjäkokemuksia nuorilta ja yhteistyöyritysten mentoreilta sekä kehitetään käyttöliittymää toimimaan sujuvammin mobiililaitteiden kanssa.

Co-Studion palaverissa vaihdettiin ajatuksia siitä, miten Työalusta.fi- palvelua voitaisiin kehittää palvelemaan jatko-opinnoissa tapahtuvaa työharjoittelua. Mukana palaverissa oli hankkeessa TET-jaksoaan suorittava peruskoulun 9. luokkalainen Sean, joka kertoi kokemuksiaan palvelusta ja sen käytettävyydestä omasta näkökulmastaan

Työalusta.fi- palvelusta on tarkoitus kehittää työkalu, joka palvelee opiskelijoiden ja yritysten välisenä rajapintana myös peruskoulun jälkeisissä jatko-opinnoissa, esimerkiksi ammattiopistoissa.

 

Co-Studiossa kokeillaan

Mobiilisovellus opiskelijoiden keikkavälitykseen?

Opintojen ohessa lyhyet oman alan työkeikat tuovat lisäeuroja opiskelijan kukkaroon. Työpaikoilla tuskaillaan, kuka ehtisi tehdä tekemättömät työt, tai mistä löytyisi tekijöitä vaikkapa paikkakunnalla kuvattavaan elokuvaprojektiin.

Co-Studiossa tutkitaan ja kokeillaan erilaisia digitaalisia alustoja ja sovelluksia, joilla voidaan välittää tietoa avoimista työpaikoista ja keikoista työnantajaien, työtä tarjoavien opiskelijoiden, alumnien sekä työvoimaviranomaisten välillä. Tarkoitus ei ole luoda uutta digitaalista alustaa vaan hyödyntää olemassa olevia TE-toimiston ja Tampereen työllisyyspalvelujen käyttämiä alustoja, sosiaalisen median tarjoamia kanavia ja kehitteillä olevia toimeksiantopalvelujen käyttämiä sovelluksia.

Parhaillaan Co-Studiossa tutkitaan, miten toimeksiantopalvelujen sovelluksia voitaisiin käyttää keikkatöiden välittämiseen. Palveluissa työnantaja maksaa toimeksiantopalvelun ylläpitäjälle sovitun korvauksen mutta työnhakijalle palvelun käyttö on ilmaista.

Co-studio-hanke starttasi Mediapoliksessa

Co-Studio-hanke starttasi 4.10. 2017 Tampereen Mediapoliksessa. Hankkeen toteuttajat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) aloittivat yhteishankkeen, jonka tavoitteena on kokeilla kulttuuri- ja media-alalle valmistuvien opiskelijoiden ja alumnien uudenlaisia työllistymisen tapoja ja työn muotoja, joissa korostuvat työn moninaisuus, itseohjautuvuus ja monitilaisuus.  Tavoitteena on myös kokeilla miten oppilaitosten, yritysten ja työvoimaviranomaisten yhteistyötä voidaan tiivistää ja parantaa työnhakijoiden mahdollisuuksia löytää töitä ja työllistää itse itsensä.

Aloitustilaisuudessa palvelupäällikkö Petri Pekkola esitteli 1.8.2017 alkanutta, Pirkanmaalla toteutettavaa alueellista työvoima- ja yrityspalvelujen kokeilua, jossa on mukana kymmenen Pirkanmaan kuntaa ja se koskee alkuvaiheessa 22 000 työnhakija-asiakasta. Pekkolan mukaan kokeilun merkittävin uudistus on työnhakijalle osoitettava henkilökohtainen työnhakuvalmentaja – OMA-valmentaja (Osaaminen, Motivaatio, Aktiivisuus). OMA-valmentajalla on käytössään kaikki tarvittavat työllisyydenhoidon työkalut voidakseen ohjata asiakkaansa tarkasti oikeisiin toimenpiteisiin, huolelliseen palvelutarpeen arvioon perustuen. Pekkolan korosti, että kiinteä yhteistyö alueen elinkeinotoimijoiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa on perusta uusien toimintatapojen kehittämiselle.

Petri Pekkola esitteli Tampereen seudun työllisyyskokeilua.

Josefiina Kemppinen Tamrex Oy:sta toi työelämän terveiset. Hänen mukaansa työllistymisessä keskeisintä on asenne ja halu oppia uusia asioita. On ajateltava laajasti ja tutkittava avoimena olevia työpaikkailmoituksia myös muiden kuin oman koulutusalan ammattinimikkeiden mukaan. Kemppinen itse on hyvä esimerkki, sillä hän on koulutukseltaan elokuvaleikkaamiseen erikoistunut medianomi mutta tällä hetkellä toimii palo- ja työturvallisuusalan yrityksessä markkinointisihteerinä.

Josefiina Kemppinen Tamrex Oy:stä toi terveiset työelämästä.

Tilaisuuden lopuksi käydyssä vilkkaassa keskustelussa löydettiin runsaasti yhteistyömahdollisuuksia. Hankkeen seuraava askel on löytää toimiva yhteydenpitoalusta, jonka avulla oppilaitosten, työvoimaviranomaisten ja yritysten välistä tiedonvälitystä voidaan tehostaa, ja ennen kaikkea saada kohtaamaan työnhakijoiden osaamiset ja työtä tarjoavien yritysten tarpeet.