Tietoa hankkeesta

Co-Studio – uusia työllistymisen muotoja ketterästi kokeillen

Co-Studiossa kokeillaan uudenlaisia työllistymisen muotoja, joissa tunnistetaan media- ja kulttuurialalla vallitseva mosaiikkimainen freelancer- ja projektimuotoinen työ. Tavoitteena on media- ja kulttuurialalle valmistuvien ja jo alalla toimivien työllisyyden edistäminen. Co-Studiossa kohtaavat työnhakijat, työtä tarjoavat yritykset, media- ja kulttuurialan oppilaitokset ja työvoimaviranomaiset.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on kokeilla ja kehittää Co-Studiossa media- ja kulttuurialojen työttömyyttä ennaltaehkäiseviä, työelämän muuttuviin tarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin vastaavia, joustavia toimintakäytäntöjä, jotka ennaltaehkäisevät ja parantavat valmistuvien opiskelijoiden sekä jo mahdollisesti työttömänä olevien alan osaajien työllistymismahdollisuuksia. Hankkeessa kokeillaan uudenlaisia työllistymisen muotoja ja työn muotoja, joissa korostuvat työn monimuotoisuus, itseohjautuvuus ja monitilaisuus (mm. freelancer-työ ja ammatinharjoittaminen). Hankkeessa kehitetään kokeilemalla opiskelijoiden, alumnien, oppilaitosten, yritysten ja työvoimaviranomaisten yhteistyötä ja luodaan työllistymistä edistäviä käytäntöjä.

Hanke kohdistuu ensisijaisesti Tampereen Mediapoliksessa toimivien TAMKin ja Tredun valmistuviin media-alan opiskelijoihin sekä oppilaitosten Tampereella asuviin alumneihin (sekä lisää työmahdollisuuksia etsiviin että työttöminä oleviin alumneihin). Hankkeen keskeinen tavoite on myös kohderyhmien osaamisen viestiminen mahdollisille työnantajille, kohderyhmien aktivointi sekä uudenlaistenkin työmahdollisuuksien löytäminen.

TULOKSET

Tuloksena on kuvaus Co-Studion toimijoista ja toiminnasta, pilotoituja ja oppilaitosten toimintaan integroituvia toimintakäytäntöjä sekä hankkeen toimijaverkosto ja yhteistyömalli media-alan opiskelijoiden työllistymistä edistävälle yhteistoiminnalle.